1U serie GOI-101D
Prof. 450mm, HDD estraibile
1U serie GO-110S
Prof. 450mm
2U serie GO-210S
Prof. 450mm, Dischi interni
2U serie GOI-200
Prof. 450mm, HDD estrabili
4U serie GOI-400
Prof. 400mm
4U serie GO-402SR
Prof. 451mm
4U serie GO-414SR
Prof. 510mm
4U serie GO-416SR
Prof. 510mm, Colore beige
4U Singolo serie GO-432SR-PS
Prof. 671mm
4U Ridondato serie GO-432SR
Prof. 671mm
Box serie GO-608B
Prof. 418mm, Tower o desktop
Box serie GO-042
Prof. 449mm
Box serie GO-B0812
Prof. 451mm, Tower o desktop
Tower serie GO-082-8
Prof. 411mm, Tower o desktop
Tower serie GO-B04
Prof. 451mm